FACTS ABOUT ข้อมูลโรค REVEALED

Facts About ข้อมูลโรค Revealed

Facts About ข้อมูลโรค Revealed

Blog Article

ให้คุณทำตามเป้าหมายในชีวิตได้อย่างมั่นใจ

ไม่พบผลการค้นหาโรคจากตัวอักษรขึ้นต้นนี้""

ภาวะขาดไทรอยด์/ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย

กระดูกซี่โครงหัก กระดูกหัก กินสารพิษหรือยาพิษ ก้างปลา/กระดูกติดคอ งูกัด จมน้ำ ตะกั่วเป็นพิษ ตะขาบกัด บาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ปลิงเข้าอวัยวะ พิษคางคก พิษจากผึ้ง ต่อ แตน แมลงภู่ หมาร่า มดตะนอย มดคันไฟ พิษปลาทะเล พิษปลาปักเป้า พิษแมงดาถ้วย พิษหอยทะเล พิษเห็ด พิษแมงกะพรุน ภาวะตัวเย็นเกิน สัตว์กัด แมลงต่อย เห็บกัด แมงป่องต่อย แมงมุมกัด โรคลมจากความร้อน ไฟฟ้าช็อต โรคติดเชื้อ

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไต

ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆ และ เมื่อเด็กๆ ไปโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่มักพบลูกน้อยไม่สบายกลับมา มีโรคอะไรบ้างที่ควรระวังในช่วงหน้าฝนแบบนี้

สาเหตุของโรคหัวใจขึ้นอยู่กับชนิดของโรคหัวใจนั้น ๆ สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจจากภาวะการเสื่อมของหลอดเลือด มีสาเหตุไม่ชัดเจนแต่พบว่าสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ

โรคหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ

อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์

พร้อมโปรแกรม "หมอประจำบ้าน" อัจฉริยะ ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง โดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ more info โปรแกรมนี้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง ผลที่ได้รับจากการตรวจโดยใช้โปรแกรมนี้เป็นเพียงแนวโน้มของโรคที่ท่านอาจเป็นในเบื้องต้นเท่านั้น ท่านควรเข้ารับการตรวจและวินิจฉัยโดยตรงอีกครั้งจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ฝีสมอง

มะเร็ง มะเร็งกระดูก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปาก มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งทอนซิล มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งผิวหนัง มะเร็งรังไข่ มะเร็งลำไส้เล็ก มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งลูกตาในเด็ก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งอัณฑะ มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเยื่อบุมดลูก มะเร็งโพรงหลังจมูก มะเร็งไต มะเร็งไทรอยด์ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่

เพศ – ผู้ชายทั่วไปมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากกว่า แต่สำหรับผู้หญิงจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหลังหมดประจำเดือน

อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไต

Report this page